Brief

Brief

Z badań IMAS Int. na zlecenie AirHelp wynika, że 62% Polaków przynajmniej raz w życiu leciało samolotem. Co piąty doświadczył sytuacji odwołania lub opóźnienia lotu bądź odmowy wejścia na pokład (overbooking). Równocześnie tylko 39% z nich ubiegało się później o odszkodowanie. Pasażerowie, którzy nie wnioskowali o odszkodowanie, jako powód podawali brak znajomości swoich praw (47%), niewiedzę na temat przebiegu procesu reklamacji (40%) oraz obawy przed biurokracją (22%). 25% osób nie zrobiło tego ze względu na brak czasu lub po prostu zapomniało.

Celem AirHelp jest ułatwienie ubiegania się o rekompensatę za zakłócony lot tym, którzy nie chcą występować bezpośrednio do przewoźnika.

Celem działań PR w Polsce jest budowanie wizerunku AirHelp jako eksperta od praw pasażerów linii lotniczych, edukacja Polaków na temat przysługujących im praw oraz zachęcanie do korzystania z usług AirHelp.

Wyzwaniem było przygotowanie strategii realizującej cele przy ograniczonym budżecie; użycie różnorodnych narzędzi oraz znalezienie kontekstów, pozwalających przez okrągły rok mówić o firmie AirHelp oraz prawach wynikających z rozporządzenia WE261.

Rozwiązania

Rozwiązania

Mocne skupienie się na komunikacji danych dotyczących liczby opóźnień i wartości odszkodowań – we współpracy z data team po stronie AirHelp. Regularna komunikacja rankingu linii lotniczych i lotnisk – AirHelp Score. Wypracowanie obszaru ekspertyzy – regulacje prawne dotyczące odszkodowań lotniczych oraz komentowanie spektakularnych wydarzeń w branży – np. strajki, awarie.

Wynik

Wynik

W wyniku działań PR w 2017 r. w mediach pojawiły się 992 publikacje ze wzmianką o AirHelp, w przeważającej większości zawierające także informacje na temat praw pasażerów linii lotniczych. W tym 55 materiałów eksperckich w radiu (PR1, PR4, RDC, Eska, Vox, Radio Zet), 17 w TV (Polsat, Polsat News, TVN24, TVN24 BiŚ).

Zasięg publikacji (według Press Service) oszacowano na 343 mln osób.

AirHelp mierzy również share of voice, czyli stosunek publikacji o firmie do łącznej liczby publikacji konkurencji – wyniósł on 96%.

Przedstawiciele AirHelp  – prawnicy, analitycy danych oraz specjaliści od marketingu – stali się dla dziennikarzy ekspertami w zakresie praw pasażerów linii lotniczych. Media zwracają się do nich po komentarze, konsultacje i ekspertyzy.

Efektem działań jest zbudowanie wizerunku AirHelp jako eksperta w branży, wzrost wiedzy pasażerów na temat ich praw, co wpływa pozytywnie na liczbę klientów AirHelp w Polsce.