Brief

Brief

Program ADAMED SmartUP powstał, by wspierać rozwój młodzieży ściśle uzdolnionej z całej Polski. Realizowany jest od 2014 r. przez Fundację Adamed. Najważniejszą część tej inicjatywy stanowi program stypendialny oraz platforma internetowa www.adamedsmartup.pl

Wyzwaniem, przed jakim stanęła nasza agencja było dotarcie do nietypowej grupy odbiorców, jaką są uzdolnieni uczniowie, pasjonujący się naukami ścisłymi i przyrodniczymi oraz zachęcenie ich do udziału w nowopowstałym programie naukowo-edukacyjnym ADAMED SmartUP.

Rozwiązania

Rozwiązania

Naszym celem było stworzenie ogólnopolskiego programu dla młodych, który pozwoliłby im na rozwój naukowych pasji, a jednocześnie realizację projektów zwykle nieosiągalnych dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych. Chcieliśmy, by program docierał do jak najszerszego grona nastolatków i stanowił dla nich nową jakość nauki, a nie był tylko prostą kontynuacją zajęć prowadzonych w szkołach. Dlatego też w dużej mierze zdecydowaliśmy się na komunikację z naszymi odbiorcami poprzez kanały online. Internet stał się miejscem naszego pierwszego kontaktu z młodzieżą ściśle uzdolnioną z całej Polski.

Na czym polega program stypendialny ADAMED SmartUP?

Osoby zainteresowane rejestracją do programu stypendialnego w pierwszej kolejności stają przed wyzwaniem rozwiązania naukowych zagadek w specjalnie zaprojektowanej grze alternatywnej rzeczywistości. Następnie, najlepsi zostają poproszeni o wysłanie aplikacji i otrzymują zaproszenie na indywidualne rozmowy z członkami Rady Naukowej. Co roku, 50 spośród nich uczestniczy w innowacyjnym obozie naukowym. Są to dwa tygodnie wypełnione zajęciami praktycznymi, wykładami oraz warsztatami z profesjonalną kadrą naukowców. Uczniowie, którzy w trakcie obozu wykażą się największym zaangażowaniem otrzymują tytuł laureata nagrody głównej i przez kolejne 10 miesięcy korzystają z pakietu indywidualnych konsultacji edukacyjnych. Po roku z dziesiątki wyróżnionych zostaje wybrana trójka stypendystów.

Dla młodzieży, która nie zdecydowała się wziąć udziału w rekrutacji, Fundacja oferuje szereg innych możliwości rozwoju. W ramach ciągłej rozbudowy programu, zawiązała współpracę z Politechniką Warszawską i od kilku lat organizuje wspólnie z uczelnią weekendowe warsztaty SmartUP Academy z obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych. W 2019 r. wraz z Urzędem m.st. Warszawy natomiast stworzyła całoroczny kurs chemiczny dla uczniów warszawskich szkół. O jego wyjątkowości stanowi wybranie angielskiego na język wykładowy, dzięki któremu zajęcia stanowią znakomite przygotowanie do podjęcia międzynarodowej kariery naukowej. Warsztaty organizowane w ramach SmartUP Academy nie są jednak realizowane tylko w Warszawie. Ich wiosenna edycja organizowana jest także w wybranych miastach całej Polski.

Siłą programu jest zbudowanie przez Fundację silnych relacji z jej partnerami instytucjonalnymi i naukowymi, ale również z absolwentami ADAMED SmartUP. O trwałości tych kontaktów świadczy szeroki udział uczestników w Roadshow, czyli lekcjach pokazowych w szkołach, promujących program, ale również zachęcających młodych ludzi do stawiania sobie ambitnych wyzwań i popularyzujących naukę jako atrakcyjną ścieżkę kariery. W ramach tej objazdowej części ADAMED SmartUP spotkania prowadzą laureaci nagrody głównej oraz uczestnicy obozu.

Istotną częścią program jest także platforma www.adamedsmartup.pl, na której znajdują się przydatne informacje dla młodych pasjonatów nauki, m.in. filmy edukacyjne z eksperymentami, przykładowe scenariusze lekcji, polecane portale naukowe czy informacje o studiach na polskich i zagranicznych uczelniach. Źródłem wiedzy dla nastolatków są również kanały ADAMED SmartUP na Facebooku i Instagramie.

Wynik

Wynik

Agencja Walk współpracuje z Fundacją Adamed przy projekcie ADAMED SmartUP od 2014 roku aż do teraz. W trakcie pięciu edycji programu udało się nam osiągnąć następujące wyniki:

W latach 2014-2019:

Absolwenci programu ADAMED SmartUP to wyjątkowe osoby. Aleksandra Janowska, stypendystka 1. edycji, reprezentowała Polskę na międzynarodowej olimpiadzie biologicznej w Hanoi. Dziś podobnie jak Michał Bączyk, także stypendysta 1. edycji, studiuje na jednej z najlepszych uczelni świata – Ola w Oxfordzie, Michał w Cambridge. Jaromir Hunia zdobył srebrny medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Warwick oraz brąz na Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Teheranie, obecnie studiuje na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Milena Malcharek, stypendystka 2. edycji, zajęła drugie miejsce w międzynarodowym etapie konkursu Brain Bee w Waszyngtonie. Natomiast Marcin Maniak, stypendysta 4. edycji w 2019 r. dzięki indywidualnym konsultacjom edukacyjnym zdobył srebrny medal na 30. Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Szeged.

Efekty medialne:

Od października 2014 r. do września 2019 r. ukazały się 3183 publikacje na temat programu w mediach: