Brief

BACKGROUND

Przygotowanie spójnego z kampanią globalną przekazu we wszystkich kanałach komunikacji ATL, BTL, Digital i Social Media wprowadzającą do sprzedaży na rynku polskim nowego Volkswagena Craftera było/jest najważniejszym wydarzeniem dla marki Volkswagen Samochody Użytkowe w 2017 roku.

blank ratio image

Rozwiązania

Pomysł i realizacja

Poprzedni model o tej samej nazwie powstawał w ścisłej kooperacji z Mercedes Benz i nie odniósł spektakularnego sukcesu na rynku.

Nowy Crafter jako pierwszy został w całości stworzony i wyprodukowany w Polsce. Powstał przy współudziale Klientów specjalistów i przedstawicieli z różnych branż, tak by w pełni zaspokoić ich oczekiwania wobec samochodu użytkowego.

Głównym zadaniem Agencji było poinformowanie o nowym modelu i wskazanie najważniejszych cech nowego produktu istotnych dla rynku polskiego.
Biorąc pod uwagę wymagania stawiane przez kategorię i konsumentów działaniabyły skupione nie tylko na wizerunkowym aspekcie nowego modelu, ale obejmowały również przekaz taktyczny odpowiadający potrzebom lokalnego rynku.