Brief

Brief

Browary Warszawskie to projekt wielofunkcyjnego kwartału miasta realizowany przez Echo Investment, który od wmurowania kamienia węgielnego wzbudza wiele emocji, szczególnie wśród warszawiaków, którzy znają i pamiętają historię dawnych browarów i ich założycieli Haberbusha i Schielego. Do 2020 roku na ponad 4 hektarach poprzemysłowego terenu byłych Browarów Warszawskich powstanie przestrzeń dostępna nie tylko dla biznesu oraz wszystkich szukających miejsca na spędzenie czasu z bliskimi. Planowane są miejsca dla wydarzeń kulturalnych oraz skrupulatnie zrewitalizowane budynki zabytkowe. Nieużywana przez lata przestrzeń zostanie zaadaptowana do nowych funkcji.

Naszym wyzwaniem było wzbudzenie wśród mieszkańców stolicy chęci współtworzenia tego miejsca. Celem komunikacji wspierającej inwestycję było pokazanie, że to nowy, przyjazny, łatwo dostępny fragment Warszawy, zaprojektowany w trosce o miejską harmonię i w poszanowaniu do historii miejsca. Plebiscyt, podczas którego Warszawiacy wybrali nazwę ulicy z trzech propozycji wypracowanych wspólnie z Muzeum Warszawy, zakorzenił miejsce i jego charakter w świadomości lokalnej społeczności.

Rozwiązania

Rozwiązania

W budowaniu strategii całego projektu wyszliśmy z założenia, że dobry sąsiad to osoba, której wprowadzenie się nie burzy rytmu życia pozostałych mieszkańców, za to wnosi wiele świeżości i kolorytu. Zasada dobrego sąsiedztwa dotyczy też nowych budynków i dzielnic. One również powinny wpisać się w tkankę miasta i wzbogacić ją, jednocześnie nawiązując do charakteru okolicy. Założenia strategiczne oscylowały wokół zaangażowania mieszkańców Warszawy w tworzenie nowego miejsca, które w przyszłości stanie się dla nich wielofunkcyjną przestrzenią w mikro- dzielnicy.

Kluczowe dla realizacji celów projektu było z jednej strony przygotowanie atrakcyjnych treści (animacje, video, strona www przybliżająca zasady plebiscytu i wartości związane z inwestycją takie jak: dobry smak, nowatorskie podejście, charyzmatyczni i przedsiębiorczy ludzie tworzący to miejsce w przeszłości, otwartość dla mieszkańców), z drugiej zintegrowana kampania promująca te treści. Działania PR realizowane były w oparciu o kanały własne (social media, strona plebiscytu, przestrzeń wokół inwestycji, newsletter), pozyskane (media relations), kupione (kampania radiowa, prasowa, realizowane w komunikacji miejskiej) oraz partnerskie (media Urzędu Dzielnicy Wola, Wolskiego Centrum Kultury oraz Muzeum Warszawy).

Wynik

Wynik

Dzięki efektywnym działaniom PR, nowopowstający kwartał miasta staje się coraz mocniej rozpoznawaną marką nie tylko na warszawskim rynku nieruchomości. W plebiscycie na nazwę nowej ulicy oddano 1067 głosów w 21 dni. 440 głosów dostała ulica Haberbuscha i Schielego, która pokazuje jak ważna jest dla mieszkańców stolicy historia.

Projekt „Twoja ulica” pozwolił na zbudowanie mocnych podwalin do dalszych działań wizerunkowych, wzbudził zainteresowanie inwestycją i zaangażował mieszkańców.