Brief

Brief

Ceremonia ze względu na swoją skalę i rozmach była kluczowym elementem 10-dniowych zmagań sportowców z całego świata. Jej głównymi celami były: wzmocnienie świadomości The World Games w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Wrocławia, promocja Wrocławia i Dolnego Śląska jako regionu atrakcyjnego turystycznie i kulturalnie (zagraniczna telewizyjna transmisja live) oraz promocja Igrzysk i poszczególnych dyscyplin (sprzedaż biletów). Dodatkowym wyzwaniem było przygotowanie programu Ceremonii Otwarcia w taki sposób, by zgromadzić na stadionie we Wrocławiu komplet publiczności podczas wydarzenia.

Rozwiązania

Rozwiązania

Ceremonia otwarcia The World Games 2017 była pierwszym tego typu projektem w Polsce zakrojonym na tak szeroką skalę. Specjalnie na jego potrzeby przygotowano infrastrukturę techniczną, na którą składały się m.in. 3 sceny na różnych płaszczyznach o łącznej wadze 270 ton (w tym jedna umieszczona na wysokości 20m nad ziemią i dostosowana do potrzeb 60-osobowej orkiestry), scenografia zamontowana na jednej z trybun obiektu (o powierzchni 25 000m2), 2 500 urządzeń świetlnych oraz ekrany multimedialne o łącznej powierzchni 800m2 (stanowiące również podłogę scen). Bardzo ważnym elementem było również zaplanowanie wszystkich elementów tak, aby umożliwiły one sprawne i widowiskowe przeprowadzenie defilady 3 500 sportowców. W rezultacie taki set techniczny umożliwił widowiskowe przeprowadzenie zarówno części oficjalnej, jak i artystyczno – muzycznej.

 

Kluczowym wyzwaniem całej ceremonii było dostosowanie jej do wymagającej grupy docelowej – osób w wieku 25-35 lat. W związku z tym całość wydarzenia musiała zostać przeprowadzona w sposób dynamiczny i nieszablonowy. Postacią łączącą poszczególne elementy scenariusza został Krasnal – lokalny symbol, który wspólnie z 400 artystami (muzykami, tancerzami) przeprowadził publiczność przez całe widowisko.

Wynik

Wynik